CHỦ ĐỀ

DỮ LIỆU VÀ TIN TỨC

Dữ liệu và tin tức mới nhất vừa cập nhật

DỮ LIỆU MỚI NHẤT

TIN TỨC MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN

Cổng dữ liệu mở là điểm cung cấp dịch vụ dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin cho các Sở/Ban/Ngành,Quận/Huyện

GIỚI THIỆU

Cổng dữ liệu mở Tỉnh Trà Vinh
CỔNG DỮ LIỆU MỞ LÀ GÌ?
MỤC TIÊU

1. Chia sẻ dữ liệu từ Kho cơ sở dữ liệu dùng chung để các cá nhân, tổ chức nhằm tạo ra các sản phẩm CNTT có giá trị mới để phục vụ tốt hơn cho người dân.

2. Tăng cường khả năng quản lý dữ liệu trong các cơ quan, tổ chức

3. Góp phần đẩy mạnh việc triển khai xây dựng đô thị thông minh

THỐNG KÊ SỐ LIỆU

SỐ GIAO DỊCH

12345

ĐƠN VỊ KẾT NỐI

68

HỆ THỐNG KẾT NỐI

123

LĨNH VỰC

20

TẬP DỮ LIỆU

150

PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

chart

LIÊN HỆ

Liên hệ để biết biết thêm thông tin